Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Fremhævede

Oprør mod Herren - et bibelstudium

Da Martin Luther brød med den katolske kirke, var anklagen mod ham, at han gjorde "Oprør mod Herren". Den samme anklage er flere gange blevet fremsat i Adventistkirken mod de steder i verden, hvor man trods verdenskirkens policy, insisterer på ligestilling mellem kønnene i alle kirkelige embeder. Her er et bibelstudium af emnet.

 ”Oprør mod Herren”, er den værste forbrydelse man kan beskylde en kristen for. Det var den synd Lucifer begik – og ja, mennesker - også i menigheden - kan gøre sig skyldig i samme synd. Så selvfølgelig kan det forekomme – og hvis det gør, så skal det påpeges. Hvis man søger i den danske autoriserede oversættelse på ordene ”oprør mod Herren”, så forekommer denne vending i 3 kapitler: 4 Mos 14; 4 Mos 26 og Josva 22 4 Mos 14,9

Dette er efter at de 12 spejdere har udspioneret det lovede land og folket ikke tror på, at de kan indtage det med Herrens hjælp. Det var selve Guds plan om at føre dem ud af Egypten og ind i det lovede land, der blev sat tvivl v…

Seneste indlæg

Sand forkyndelse i en FAKE tid

En bøn om sandhed i en falsk tid

Lyset skinner i mørket

Er ordination et godt ord?

Romerbrevet og fodbold

Paulus' overordnede strategi

Om bøn

Bauckham on the book of Revelation

The human face and shape of the Bible